SAR Swedens organisation

SAR Sweden har tre huvudsektioner. En fordonsgrupp, en hundgrupp samt en administrativ grupp. Ansvaret för gemensam träning, praktiska övningar samt utbildning ligger på respektive grupp. SAR Swedens styrelse ansvarar för samordning av de olika grupperna och för övergripande utveckling av verksamheten.

Fordonsgruppen

Våra förare har mångårig erfarenhet av framförande, tekniker och hantering av ATV och MC. Många har dessutom tävlingsmeriter. Gruppens funktion är snabbhet, flexibilitet och kraftfullhet och den kan med mycket kort varsel påbörja efterforskning inom utpekade sektorer. Fordonen kan även användas för transport av personal till och från otillgängliga områden där inte bilar kan ta sig fram.


Hundgruppen

I hundgruppen eftersträvar vi perfektion och tränar frekvent oavsett säsong. Varje ekipage måste årligen avlägga lämplighetsprov för att bli godkänd. Polisens hundenhet i Stockholm genomför provet.

org_hund.jpg

org_admin.jpg

Administrativa gruppen

Vid ett larm så behöver vi även personal som kan hantera och administrera information. Exempelvis vid en så kallad brytpunkt eller vid en stabsplats. Du som har sinne för organisation och koordinering kan bli en utmärkt medhjälpare till våra platschefer eller som medföljare till en fotpatrull.