Protokoll

2015 Styrelsemöten

2015-12-01                                                                                                       2015-11-03                                                                                                     2015-10-06                                                                                                     2015-09-01                                                                                                     2015-07-28                                                                                                    2015-06-23                                                                                                     2015-05-19                                                                                                       2015-04-09                                                                                                      2015-03-16                                                                                                   2015-02-22  årsmöte                                                                                         2015-01-15

2014 Styrelsemöten

2014-12-16                                                                                                2014-11-27                                                                                                              Minnesanteckningar

 

2017 Styrelsemöten

2017-01-12                                                                                                              2017-02-07                                                                                                         2017-03-19 årsmöte                                                                                         2017-04-06                                                                                                         2017-05-17                                                                                                2017-06-13                                                                                                2017-08-08                                                                                                2017-10-10

2016 Styrelsemöten

                                                                                                                             2016-10-03                                                                                                           2016-08-22                                                                                                  2016-07-18                                                                                               2016-06-08                                                                                                             2016-04-23                                                                                                         2016-03-20  årsmöte                                                                               2016-02-23                                                                                                   

 

 


Övriga dokument

SAR Sweden Policy & Metoddokument                                                                                                                                                                                                    Handbok SAR Sweden-1                                                                                                                                                                                                                                     RAKEL anropsnummer                                                                                                                                                                                                                       Prövning av extern räddningshund