Fortbildning hos Polisen i Stockholm

Ikväll hade våra resurser sin årliga fortbildning i polishuset på Kungsholmen. 
Vi diskuterar bland annat hur samarbetet fungerar, får uppdateringar och feedback från myndigheten samt utbyter erfarenheter och vad som ytterligare kan förbättras. 
Även om det är repetition för många av våra mer rutinerade, är en genomgång av metoder och lagar bra för våra nytillkomna resurser.