SAR Sweden

Välkommen till SAR Sweden, vi är en ideell allmännyttig förening som kan bistå stat & kommun vid räddningstjänst och andra allvarliga händelser i samhället där extra resurser kan behövas. Föreningens främsta uppgift ännu så länge är att bistå polisen vid efterforskning av försvunna personer där räddningstjänst är inledd.

Det är polisen som är ansvarig i Sverige för att bedriva efterforskning av försvunna personer och man använder en internationell metod MLSO (Managing Land Search Operations) för att planera och genomföra sök för att så snabbt som möjligt hitta personer som försvunnit där det kan befaras att det finns allvarlig risk för personens hälsa eller liv.

Merparten av medlemmarna i SAR Sweden är frivilliga och är utbildade av polisen i delar av MLSO-metoden. Medlemmar har sedan 2010 deltagit i cirka 80 efterforskningar där man främst bidragit med eftersök utmed stigar, vägar kraftledningsgator vilka man i efterforsknings termer kallar ledstänger.

Föreningens vision är att kunna bygga ut verksamheten med olika grenar som man kan ha nytta av då det sker en allvarlig händelse i samhället som kräver stora resurser med olika kompetenser. Det kan röra sig om allt från efterforskning av försvunna personer till att vara behjälplig vid skogsbränder, översvämningar eller andra allvarliga händelser där samhället behöver extra resurser.

Idag har föreningen tillgång till resurser på ATV(fyrhjulingar) och på motorcyklar där förarna har utbildning i akutsjukvård. Vi har även hundekipage som certifierats av polisen.

Samtliga Sar Swedens resurser kan på kort varsel kan sättas in i t.ex. efterforskning av försvunnen person. 

 

fd8c94978a6cfea87f3a2128caf1e571c7eca866-300x300

Våra Sponsorer 2016

RobustHundburar

 Vi tackar enskildar personer för ert bidrag!

Rigmor Asplund

Mikael Tyberg

Patrik Ödlund

Eva Kronholm

Rose Hedman

logoMsbPrint

 

   
 

 

 
 

 

    
   
             

Choose language

SAR SWEDEN Information

 Hej!

Vi utför sök efter försvunna personer i ur och skur, som en extra resurs till polisen. Vi tränar alltid inför dessa uppdrag men helt ideellt.

Känner Du för att Du vill stödja oss i vårt arbete och bidra med medel, kan Du Swischa pengar till 1235112164

IMG_0923

Våra Sponsorer!